Občanské sdružení Kulturní činovníci v Radvanicích


Milí návštěvníci,

právě si prohlížíte webové stránky Občanského sdružení Kulturní činovníci v Radvanicích.

Na těchto stránkách Vám budeme pravidelně nabízet aktuální informace o naší činnosti, včetně fotodokumentace.


Historie projektu

Občanské sdružení Kulturní činovníci oficiálně zahájilo svou činnost 15. května 2013. Ale již dva roky před tím se jeho šest členek významně podílelo na organizaci a přípravě společenských a kulturních akcí.

Pravidelně chystáme adventní výstavy, vždy na jiné, předvánoční téma, složené z exponátů z domácností z naší obce.

V roce 2012 jsme pomohli při realizaci pietní vzpomínky u příležitosti 50. výročí zabití 6 dětí bleskem. V témže roce se nám také podařilo obnovit předvelikonoční zvyk hrkačování, kdy se v obci místo zvonů ozývají, od zeleného čtvrtka do bílé soboty, hrkače.

V červenci 2013 v rámci hodů jsme instalovali v nové obecní knihovně výstavu svatebních fotografií lidí z naší obce.

V témže roce na podzim jsme pozvali spoluobčany na dvoudenní zájezd do Kutné Hory a okolí. V Kutné Hoře jsme oslovily kloboučnici z módního salonu Meluzína a společně pak uspořádali na následující hody výstavu klobouků.

Iniciovali jsme pietní setkání u pomníku padlých u příležitosti 100. výročí zahájení 1. světové války.

Významně jsme přispěli k přípravě 1. obecního plesu realizovaného v novém MFD.